Årsmöte 23 april kl12.00 (online)

Årsmöte

Årsmötet äger rum den 23 april kl 12.00. 
Anslut till skype-mötet via denna länk.

Hör av er i förväg till sara.hallgren@skelleftea.se om ni har några funderingar kring att ansluta er via Skype for business. Har ni ej Skype för företag kan ni ansluta er via webbläsaren, där ni behöver installera ett plugin. Hörlurar är att föredra.

Dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Behandling av styrelsens verksamhet och årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
 5. Revisorernas berättelse för samma tid.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 7. Beslut om budget och medlemsavgift för nästkommande år.
 8. Val av ordförande för nästkommande år
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Behandling av ärenden

Bilagor

T-konventet 2019

Berzelius gymnasiet i Linköping anordnar T-konventet 2019. Mer information om datum och anmälan kommer att publiceras här framöver.